سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
محقق 
1385/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه علمیه 
محقق و پاسخ به سؤالات 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات صدا و سیما 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام خمینی 
دبیر گروه دین شناسی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجله معرفت 
دبیر مجلات تخصصی دین شناسی 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
مدرسه علمیه امام خمینی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مدرسه عالی فقه ومعارف اسلامی - حجتیه 
مدرس 
 
 
-----